MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Zapytanie ofertowe – doradztwo eksperckie
 formularz1.docx      Formularz ofertowy

 umowa1.docx      Wzór umowy

Wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację kotłowni przy ul. Szkolnej oraz oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie Ogoszenie.docx      Ogłoszenie dotyczące zapytania

 SIWZ1.doc      SIWZ

 ZacznikdoSIWZ.docx      Załącznik do SIWZ


Zapytanie ofertowe na dostawę rusztowania dla Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie formularzrusztowanie.docx      Formularz ofertowy rusztowanie

 projektumowyrusztowanie.docx      Projekt umowy

 Zestawieniemater.docx      zestawienie materiałowe

ZAPYTANIE OFERTOWE – DORADZTWO EKSPERCKIE

Zamówienie ofertowe na dostawę i montaż okien PCV formularzofertowyokna.docx      formularz ofertowy-okna

 projektumowyokna.docx      projekt umowy- okna

 rozstrzygniecieokna.pdf      Rozstrzygnięcie postępowania

 zestawieniematerialoweokna.docx      zestawienie materiałowe-okna

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów budowlanych oraz rusztowania dla CIS w Dobiegniewie formularzofertowymaterialy.docx      formularz ofertowy materialy cz. I

 formularzofertowymaterialy2.docx      formularz ofertowy materialy cz. II

 projektumowymaterialy.docx      projekt umowy materialy

 zestawieniematerialoweCIS.docx      zestawienie materialowe CIS część I

 zestawieniematerialoweCIS2.docx      zestawienie materialowe CIS część II

BIEGŁY REWIDENT – ZAPYTANIE OFERTOWE FormularzofertowyRewident.docx      Formularz ofertowy Rewident

 Projektumowyrewident.docx      Projekt umowy z rewidentem

 rozstrzygniecierewident.pdf      Rozstrzygnięcie postępowania