MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W PROJEKCIE REWITALIZACJI

Dnia 14 czerwca 2018 r. w Gminnym Zespole Szkół -  Szkole Podstawowej przy ul. Gdańskiej odbyło się spotkanie podsumowujące zajęcia edukacyjne realizowane  ramach projektu Modelowej Rewitalizacji Miast "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować, żyć". Honorowymi uczestnikami spotkania była delegacja pracowników samorządowych z Gminy Kępice, którzy w ramach wizyty studyjnej gościli w naszym miasteczku. Obecna była również pani Sylwia Łaźniewska – Z-ca Burmistrza, a zarazem kierownik projektu  i pani Grażyna Gradowska - koordynator  projektu realizowanego w naszej gminie. Uczniowie uczestniczący w projektowych działaniach edukacyjnych zaprezentowali w formie pokazu multimedialnego, wystawy zdjęć,  prac plastycznych i literackich efekty rocznej pracy w następujących kategoriach:
  • Obserwuję, analizuję, informuję
  • Mały architekt
  • Ocalić od zapomnienia. Historia Dobiegniewa
  • Ocalić od zapomnienia
  • Rewitalizacja w komiksie
  • Akcja plenerowa
Z  zaprezentowanych sprawozdań wynikało, że prowadzone zajęcia były ciekawe, atrakcyjne i cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Wszyscy uczestnicy projektu oraz prowadzący zajęcia nauczyciele otrzymali certyfikaty uczestnictwa w programie oraz upominki.

J. Pawlak