MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Ocalić od zapomnienia

Zajęcia „Ocalić od zapomnienia” - Historia Dobiegniewa prowadzone są przez panią Annę Pawelską. W maju odbyły się cztery spotkania, na których uczniowie zostali zapoznani z proponowanym planem działań. Na kolejnych spotkaniach dzieci przygotowały materiały źródłowe do wystawy historycznej o Dobiegniewie, która została otwarta 15.05.2017 r. i uatrakcyjniła przeprowadzoną w tym dniu debatę na temat projektu - „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć”. W następnych tygodniach wystawa została przeniesiona do Kościoła pod wz. Chrystusa Króla w Dobiegniewie, a następnie do szkoły podstawowej przy ulicy Gdańskiej 8. Z tematyką wystawy zapoznali się mieszkańcy miasta i gminy Dobiegniew, zaproszeni goście oraz uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Celem wystawy było zapoznanie zwiedzających z historią miasta. W czerwcu odbyły się dwa zajęcia, które były kontynuacją zajęć z maja i przygotowały uczniów do konkursu pt. „Co tu się zmieniło?”. Uczniowie mieli wskazać zmiany, jakie wystąpują dziś na eksponowanych z 2005 roku zdjęciach. W przygotowanym konkursie udział wzięli uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej w Dobiegniewie. Najlepsze prace zostały nagrodzone dyplomami wręczonymi na apelu szkolnym 22.06.2017 roku.