MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Obserwuję, analizuję, informuję

Zajęcia „Obserwuję, analizuję, informuję” prowadzone są przez panie Helenę Niedziałkowska i Annę Błaszczyk. W zajęciach uczestniczyli uczniowie młodszych klas miejscowej szkoły podstawowej. Realizując projekt próbujemy znaleźć odpowiedź na pytania: „Jak oceniamy stan środowiska w naszej gminie?”, „Co sprzyja, a co szkodzi temu środowisku?”. Uczniowie poza zajęciami wprowadzającymi w problematykę projektu i udział w tematycznej debacie w Zespole Szkół przy ul. Poznańskiej uczestniczyli przede wszystkim w pieszych wycieczkach po Dobiegniewie i najbliższej okolicy. Celem wyjść było pobranie próbek wody mz najbliższych zbiorników wodnych, ich bezpośrednia obserwacja oraz ocena stanu widziana pod mikroskopem. Podczas kolejnych wypraw dzieci liczyły i określały położenie kominów emitujących jednorazowo dużą ilość zanieczyszczeń powietrza. Ponadto spisywały miejsca instalacji słonecznych paneli wytwarzających prąd, zbiorników z gazem i olejem do ogrzewania domów. Wielkie zainteresowanie wśród uczniów wzbudziło liczenie dachów wciąż pokrytych eternitem oraz rozwieszanie klejących taśm do wychwytywania zanieczyszczeń z powietrza latem. Dodatkowo samodzielnie lub we współpracy z rodzicami uczniowie zbierali tematyczne informacje z pobliskich miejscowości. Zajęcia ze względu na swój badawczy charakter bardzo zainteresowały uczniów.