MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Zabytki

Zabytki architektury

Na terenie gminy Dobiegniew znajduje się wiele zabytkowych budowli świeckich i sakralnych o dużym znaczeniu historycznym. Większość terenów osadniczych zachowała walory i wartości kulturowe. Walory architektoniczno-krajobrazowe posiada głównie zabudowa realizowana do 1936 r. wpisując się harmonijnie
w krajobraz przyrodniczy i kulturowy. Historyczny układ przestrzenny z zespołami zabudowy historycznej występuje:

· w obszarze Starego Miasta w Dobiegniewie,
· we wsiach Chomętowo, Ługi, Mierzęcin, Słonów i Słowin.


Do najważniejszych obiektów o znaczeniu historyczno-kulturowo-turystycznym zaliczyć możemy:

- Gotycki kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla z XIVw. w Dobiegniewie,- Fragmenty XV-wiecznych Murów obronnych z basztą w Dobiegniewie (ul.Zabytkowa),- Kościół p.w. św. Józefa w Dobiegniewie z 1936r.,- Zespół Pałacowy z XIXw. w Mierzęcinie,- Kościół fil. p.w. Św. Stanisława  w Mierzęcinie z 1715 r.,- Ruiny Kościoła i cmentarz w miejscowości Ostrowite,- Kościół fil. p.w. Wniebowzięcia NMP z początku XVIw. w Słowinie,- Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. z XVIIIw. w Wołogoszczy,- Kościół p.w. Dzieciątka Jezus z 1899 r. w Chomętowie- Pozostałości gotyckiej wieży obronno-mieszkalnej
przebudowanej na spichlerz w Chomętowie- Folwark – dwór z XVIIw. w Chomętowie,- Kościół filialny p.w. M.B. Częstochowskiej z początku XX w. w Głusku,- Kościół prawosławny p.w. Najśw. Bogurodzicy, cerkiew 1899 r. w Ługach,- Kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z drugiej poł. XIX w. w Starym Osiecznie,- Kościół par p.w. Św Piotra i Pawła z 1878 r. w Radęcinie,- Kościół filialny p.w. M.B. Różańcowej z drugiej poł. XIX w. w Słonowie,- Elektrownia Wodna Kamienna z przełomu XIX i XX w.,- Budynki i Muzeum Obozu Oflag II C Woldenberg,