MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU „MONITORING ROZWOJU LOKALNEGO NA POZIOMIE MIEJSKIM I WEWNĄTRZMIEJSKIM”

15 października 2019 roku Sekretarz Gminy Grażyna Gradowska uczestniczyła w warsztatach w ramach projektu „Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrzmiejskim”. Temat warsztatów to monitorowanie rozwoju lokalnego i podręcznik „Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzgminnym”. Warsztaty prowadzone były przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Szkolenie odbywało się w Stacji Biznes – Strefa Kreatywna w Lesznie. Spotkanie obejmowało wykłady i zajęcia warsztatowe w obszarach tematycznych:
- Jak powstała lista wskaźników do monitorowania w podręczniku „Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzgminnym”?
- Wskaźniki z programów rewitalizacji – weryfikacja wskaźników głównych
- Wskaźniki z programów rewitalizacji – weryfikacja listy wskaźników dodatkowych (pomocniczych) oraz potrzeby wprowadzenia wskaźników rezerwowych. Podsumowanie listy wskaźników głównych, dodatkowych i rezerwowych.
- Rekomendacje do systemu monitorowania rozwoju lokalnego (częstotliwość, liczba i jakość wskaźników, system monitorowania w zarządzaniu gminą, zespół ds. monitorowania)
 
Grażyna Gradowska