MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

PROMOCJA AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA PN. ,,AKTYWNI LATEM’’

„AKTYWNI LATEM” to cykl zajęć sportowo - rekreacyjnych przeprowadzonych w obszarze rewitalizacji w Dobiegniewie. Zajęcia odbywały się od 12. 08. do 30.08.2019 w godzinach popołudniowych. Plan zajęć  dostosowany został tak, aby każda grupa wiekowa, społeczna mogła w nich uczestniczyć. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców.


Główne założenia:

- aktywizowanie uczestników do wspólnego spędzania wolnego czasu podejmując różnorodne formy aktywności

- kształtowanie pozytywnych kontaktów i relacji interpersonalnych

- stymulowanie rozwoju fizycznego i umysłowego

- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie

- walka z wykluczenie społecznym


Wśród zajęć sportowo - rekreacyjnych znalazły się:

- Gry i zabawy integracyjne

- piłka nożna ,,Mini Mistrzostwa’’

- Do celu traw – Trening celnego oka

- Rugby Tag

- Mini Koszykówka

- Piłka nożna ,,piłka jest okrągła bramki są dwie’’

- Bule - zagrajmy w kule

- Ćwiczenie pod chmurką na siłowni

- Gry zespołowe


12.08.2019 – Gry i zabawy integracyjne, boisko Orlik.

Głównym celem zajęć było umożliwienie pokonywania trudności w nawiązywaniu  kontaktów miedzy dziećmi. Zajęcia były przeprowadzone w formie gier i zabaw przy użyciu akcesoriów animacyjnych oraz formie wyścigów rzędów.14.08.2019 – Piłka nożna ,,Mini Mistrzostwa’’ boisko Orlik.

Założeniem zajęć było opanowanie podstawowych umiejętności oraz zapoznanie z przepisami z zakresu techniki oraz taktyki gry w piłkę nożną, wdrożenie do rywalizacji sportowej w duchu ,,fair-play’’. Uczestnicy tych zajęć w pełni mogli zaspokoić swoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej. Mogli także wykazać się we współzawodnictwie i rywalizacji. Zajęcia kształtowały postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Ćwiczenia zostały przeprowadzone w formie turnieju piłkarskiego ,,każdy z każdym’’.


16.08.2019- Do celu traw trening celnego oka. Park Miejski w Dobiegniewie.

Zajęcia obejmowały praktyczne informacje na temat budowy i obsługi łuku, ćwiczenia przygotowawcze do strzelania, oraz strzelanie z łuku do tarczy. Ponadto podczas zajęć wykorzystana została mata celownicza. Dzięki udziale w tych zajęciach uczestnicy mogli doskonalić sprawność wzrokowo – ruchową.

19.08.2019 r. Rugby Tag, boisko Orlik

W trakcie tych zajęć dzieci mogły poznać nową, interesującą grę zespołową. Po krótkim przedstawieniu podstawowych przepisów gry, zawodnicy zaczęli ćwiczenia przygotowawcze, aby później rywalizować w pełnej formie gry. Największe emocje wzbudziła „jajowata” piłka, a podawanie jej tylko do tyłu wymagało dużej koncentracji. Okazało się, że Rugby Tag to świetna zabawa i doskonały sposób na aktywne spędzanie czasu, integruje i przynosi dużo pozytywnych emocji.


21.08.2019 r. Mini Koszykówka,  boisko Orlik.

Mini koszykówka miała na celu naukę kozłowania oraz prawidłowej techniki celowania piłką do kosza, na którą składają się: nauka dobrego i szybkiego przysiadu, wybijania się do góry, oraz zapoznanie z podstawowymi przepisami gry. Mini Koszykówka pozwala zrozumieć i przyswoić fundamentalne wartości dla uprawiania sportu, które przydają się na każdym etapie życia. Zajęcia odbywały się w formie małych gier 2x2 3x3.


23.08.2019 r. Piłka nożna ,,Piłka jest okrągła bramki są dwie’’ , boisko Orlik.

Zajęcia zostały przeprowadzone w formie ,,Szóstek piłkarskich’’. Uczestnicy zostali podzieleni w zespoły sześcioosobowe. Została utworzona jedna grupa w której drużyny zagrały na zasadzie „ każdy z każdym”.


26.08.2019 r. Bule zagrajmy w kule Park Miejski w Dobiegniewie.

Gra miała na celu zapoznanie z jej przepisami, praktyczne poznanie prawidłowej techniki, oraz popularyzacji gry w bule jako aktywnej formy rekreacji i spędzania wolnego czasu. Zajęcia zostały przeprowadzone w Parku Miejskim w Dobiegniewie w formie gier.


28.08.2019 r. Ćwiczenia pod chmurką na siłowni. Park Miejski w Dobiegniewie.

Zajęcia zostały przeprowadzone w Parku Miejskim w Dobiegniewie na znajdującej się tam siłowni zewnętrznej w formie treningu stacyjnego. Zajęcia miały na celu spopularyzowanie siłowni miejskiej jako atrakcyjnego miejsca do ćwiczeń.


30.08.2019 r. Gry zespołowe, boisko Orlik

Zajęcia zostały przeprowadzone w formie gier zespołowych mających na celu kształtowanie sprawności ogólnej, rozwijanie koordynacyjnych zdolności motorycznych, nauczanie podstawowych elementów technicznych i taktycznych zakresu poszczególnych gier zespołowych oraz wdrażanie do aktywnego udziału w imprezach sportowych poprzez uczestnictwo w zawodach i wspólne kibicowanie. Po zajęciach zostały wręczone pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w akcji „Aktywni Latem”.Dzięki  prowadzonym zajęciom podczas wakacji, dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe aktywnie spędzały czas pod czujnym okiem opiekuna. Było to czas poznawania nowych dyscyplin sportowych, wdrażania do tolerancji i akceptacji drugiego człowieka. Ponadto w trakcie podejmowania przez mieszkańców gminy różnorodnych aktywności sportowo – rekreacyjnych  tworzyła się atmosfera wzajemnego szacunku, rywalizacji w duchu „fair play” oraz międzypokoleniowej integracji.Opiekun uczestników zajęć

Jakub Ryżyk