MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

KONFERENCJA W KISZYNIOWIE, MOŁDAWIA

W związku z realizacją przez Gminę Dobiegniew projektu w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast przedstawiciele dobiegniewskiego samorządu /Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska i Sekretarz Gminy Grażyna Gradowska/ miały okazję do podzielenia się doświadczeniami z realizacji projektu na współorganizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju konferencji w Mołdawii podsumowującej projekt związany z tworzeniem przy udziale strony polskiej systemu wsparcia rewitalizacji w Mołdawii.

Konferencja odbyła się w Kiszyniowie 11 kwietnia 2019 r. Dodatkowo 12 kwietnia odbyła się wizyta studyjna w mieście Ungheni. W wydarzeniu po stronie polskiej uczestniczył m.in. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński oraz Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Maciej Aulak.
W panelu "Polskie doświadczenia, a proces rewitalizacji w Mołdawii:  Jak angażować lokalne społeczności w rewitalizację i utrzymać ich zaangażowanie? Rewitalizacja jako narzędzie rozwoju lokalnego." udział wzięli przedstawiciele mołdawskich i polskich miast biorących udział w Modelowej Rewitalizacji Miast. Burmistrz Dobiegniewa mówiła o doświadczeniach małego miasta w podejmowaniu działań rewitalizacyjnych i o osiąganiu znaczących efektów.


Koordynator projektu

Grażyna Gradowska