MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
   1 2   > »

WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU „MONITORING ROZWOJU LOKALNEGO NA POZIOMIE MIEJSKIM I WEWNĄTRZMIEJSKIM”

„PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ NA OBSZARZE REWITALIZACJI DOBIEGNIEWA POPRZEZ REALIZACJĘ WARSZTATÓW DLA MIESZKAŃCÓW”


WIZYTA STUDYJNA W BIRMINGHAM /WIELKA BRYTANIA/

REWITALIZACYJNA AKCJA PLENEROWA


PROMOCJA AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA PN. ,,AKTYWNI LATEM’’

DOBIEGNIEW GOŚCIŁ STAŻYSTÓW Z MOŁDAWII

KONFERENCJA W KISZYNIOWIE, MOŁDAWIA

spotkanie- Muzyka łączy pokolenia

Akcja plenerowa

PLAKAT REWITALIZACJA akcja plenerowa 2017


   1 2   > »