MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Wykaz komórek organizacyjnych urzędu

 
 

Nazwa stanowiska/referatu Imię i nazwisko Adres e-mail Nr telefonu
bezpośredni wew.
Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska burmistrz@dobiegniew.pl
s.lazniewska@dobiegniew.pl
95 76 11 001 -
             Sekretarz Gminy Grażyna Gradowska g.gradowska@dobiegniew.pl
Referat Finansowo-Podatkowy  
Skarbnik   Dorota Kopytek skarbnik@dobiegniew.pl
d.kopytek@dobiegniew.pl
95 76 11 001  -
Referat Organizacyjny  
Zastępca Kierownika Referatu   Anna Wieczór kadry@dobiegniew.pl 95 74 88 152 112
Referat Spraw Komunalno-Gospodarczych  
Kierownik Referatu   Jerzy Hatała j.hatala@dobiegniew.pl 95 74 88 145 105
Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  
Kierownik Referatu   Marcin Pawłowski m.pawlowski@dobiegniew.pl 95 76 11 541 -
Referat Funduszy Europejskich, Promocji i Współpracy Zagranicznej  
Kierownik Referatu   Andrzej Kuczyński a.kuczynski@dobiegniew.pl 95 74 88 165 125