MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...  > »

Zapytanie ofertowe - „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Dobiegniew w miejscowości Dobiegniew i Radęcin”.

     

 ZalacznikNr1FormularzOfertowyOSA.zip      Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy

 ZalacznikNr2dokumentacjaOSA.zip      Załącznik Nr 2 - Dokumentacja techniczna (Dobiegniew, Radęcin)

 ZalacznikNr3STWiOR.zip      Załącznik Nr 3 - Specyfikacja techniczna i Odbioru Robót (Dobiegniew, Radęcin).

 ZalacznikNr4PrzedmiarOSA.zip      Załącznik Nr 4 Przedmiar (Dobiegniew, Radęcin).

 ZalacznikNr5umowaOSA.zip      Załącznik Nr 5 - Projekt umowy

 ZalacznikNr6OswiadczenieOSA.zip      Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 ZapytanieofertoweOSA.pdf      Zapytanie ofertowe - „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Dobiegniew w miejscowości Dobiegniew i Radęcin”.


Zapytanie ofertowe - „Remont pomieszczeń świetlicy w miejscowości Ługi – Utworzenie Klubu Senior +”

   

 ZalacznikNr1formularz.docx      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

 ZalacznikNr2owiadczenieLugi.docx      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o spełnieniu warunkuów udziału w postępowaniu.

 ZalacznikNr3projektumowyLugi.docx      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Projekt umowy.

 ZalacznikNr4przedmiarLugi.docx      Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - Przedmiar robót.

 ZalacznikNr5owiadczenieLugi.docx      Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 ZapytanieofertoweLugi.pdf      Zapytanie ofertowe - „Remont pomieszczeń świetlicy w miejscowości Ługi – Utworzenie Klubu Senior +”


Informacja z otwarcia ofert - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego: „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga

     

 InformacjazotwarciaofertIIetap.pdf      Informacja z otwarcia ofert - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego: „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęrzeka Struga


Zawiadomienie o wyborze wykonawcy W TRYBIE ZASADy KONKURENCYJNOŚCI NA REALIZACJĘ ZADANIA - "BUDOWA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ - ORGANIZACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, KULTURALNYCH I REKREACYJNYCH Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW"

 

 Zawiadomienie12082019.pdf      Zawiadomienie o wyborze wykonawcy


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Remont nawierzchni drogi - Aleja Pastora Chrystiana Christiansena w Dobiegniewie zlokalizowanej na działce nr 2/59, obręb 0013 Dobiegniew”

      

 Zawiadomienieremontdrogi.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Remont nawierzchni drogi - Aleja Pastora Chrystiana Christiansena w Dobiegniewie zlokalizowanej na działce nr 2/59, obręb 0013 Dobiegniew”


Ogłoszenie:Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga-etap II

                    

 OdpowiedznazapytanieNr1inspektor.pdf      Odpowiedź na zapytanie Nr 1 - umieszczono dnia 09.08.2019 r.

 OgloszenieoprzetarginieograniczonymczescIiII.zip      Ogłoszenie:Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga-etap II

 SIWZczescIiczescII.zip      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Część I i Część II wraz z załącznikami nr 1, 1A, 2a, 2b, 3, 4, 5, 7, 8

 ZalacznikNr6branzaelektrycznaOsiek.zip      Załącznik Nr 6 do SIWZ - Część II - Osiek - PBW - branża elektryczna

 ZalacznikNr6branzasanitarnaOsiek.zip      Załącznik Nr 6 do SIWZ - Część II - Osiek - PBW - Branża sanitarna

 ZalacznikNr6PBEDobiegniewbranzasanitarna.zip      Załącznik Nr 6 do SIWZ - Część I - Dobiegniew - PBW - Branża sanitarna

 ZalacznikNr6PBWbranzaelektryczna.zip      Załącznik Nr 6 do SIWZ - Część I - Dobiegniew - PBW - Branża elektryczna

 ZalacznikNr6PBWDobiegniewbrdrogowa.zip      Załącznik Nr 6 do SIWZ - Część I - Dobiegniew - PBW - Branża drogowa

 ZalacznikNr6PBWDobiegniewopis.zip      Załącznik Nr 6 do SIWZ - Część I - Dobiegniew - PBW - opis, architektura

 ZalacznikNr6PBWLeczynprojektwykonawczy.zip      Załącznik Nr 6 do SIWZ - Część I - Łęczyn - - PBW - Projekt Budowlano-Wykonawczy

 ZalacznikNr6PBWmelioracjewodne.zip      Załącznik Nr 6 do SIWZ - Część I - Dobiegniew - PBW - Melioracje wodne + konstrukcja

 ZalacznikNR6PBWmelioracjewodnekonstrukcja.zip      Załącznik Nr 6 do SIWZ - Część II - Osiek - PBW - melioracje wodne + konstrukcja

 ZalacznikNr6PBWopisarchitektura.zip      Załącznik Nr 6 do SIWZ - Część II - Osiek - PBW - Architektura

 ZalacznikNr6PBWopisOsiek.zip      Załącznik Nr 6 do SIWZ - Część II - Osiek - PBW - Opis


Unieważnienie przetargu - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga

          

 Zawiadomienieuniewaznienieinzynier.pdf      Unieważnienie przetargu - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga


Informacja z otwarcia ofert - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga

    

 Informacjaotwarcie.pdf      Informacja z otwarcia ofert - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga


Zapytanie ofertowe - „Remont nawierzchni drogi - Aleja Pastora Chrystiana Christiansena w Dobiegniewie zlokalizowanej na działce nr 2/59, obręb 0013 Dobiegniew”

   

 ZaacznikNr3projektumowydroga.docx      Załącznik Nr 3 do zapytania - Projekt umowy

 ZalacznikNr1Formularzofertowydroga.docx      Załącznik Nr 1 do zapytania - Formularz Ofertowy

 ZalacznikNr2oswiadczenie.docx      Załącznik Nr 2 do zapytania - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

 Zalaczniknr4KosztorysOfertowyPrzedmiarRobt.doc      Załącznik Nr 4 dp zapytania - Kosztorys Ofertowy - Przedmiar Robót

 Zapytanieofertowedroga.pdf      Zapytanie ofertowe - „Remont nawierzchni drogi -Aleja Pastora Chrystiana Christiansena w Dobiegniewie zlokalizowanej na działce nr 2/59, obręb 0013 Dobiegniew”


OGŁOSZENIE W TRYBIE ZASADA KONKURENCYJNOŚCI NA REALIZACJĘ ZADANIA - "BUDOWA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ - ORGANIZACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, KULTURALNYCH I REKREACYJNYCH Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW" ogloszenieozamowieniu.pdf      Ogłoszenie w trybie zasada konkurencyjności na realizację zadania - "Budowa kapitału społecznego i tożsamości lokalnej - organizacja działań edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych z udziałem mieszkańców".

 zalacznik1.docx      Formularz ofert

 zalacznik2.docx      Brak powiązań

 zalacznik3.docx      Wykaz usług

 zalacznik4.docx      Projekt umowy

« <  ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...  > »