MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »

Protokół z wyboru Wykonawcy - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn. „Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie - etap I a”.

    

 ProtokolwyboruOsiedleMlodych.pdf      Protokół z wyboru Wykonawcy - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn. „Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie - etap I a”.


Protokół z wyboru Wykonawcy dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Pogodna działki o nr ewid. 529/65, 529/68, 529/69 obręb Dobiegniew”.

             

 ProtokolzwyboruoswietlenieOsiedleMlodych.pdf      Protokół z wyboru Wykonawcy dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Pogodna działki o nr ewid. 529/65, 529/68, 529/69 obręb Dobiegniew”.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

    

 ZawiadomienieowyborzeMuzeum.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie wraz z zagospodarowaniem terenu”.


Informacja z otwarcia ofert - „Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie - etap I a”.

      

 InformacjaOsiedleMlodych.pdf      Informacja z otwarcia ofert - „Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie - etap I a”.


Protokół z wyboru Wykonawcy - pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 1 (ul. Jedności)”

    

 ProtokolwyborInspektoraJednoci.pdf      Protokół z wyboru Wykonawcy - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 1 (ul. Jedności)”.


Zapytanie ofertowe - „Remont pomieszczenia jadalni w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie przy ul. Gdańskiej 8”.

    

 ZalacznikNr1jadalnia.zip      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.

 ZalacznikNr2jadalnia.zip      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

 ZalacznikNr3jadalnia.zip      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Projekt umowy.

 ZalacznikNr4jadalnia.pdf      Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - Przedmiar robót.

 ZalacznikNr5jadalnia.zip      Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 Zapytaniejadalnia.pdf      Zapytanie ofertowe - „Remont pomieszczenia jadalni w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie przy ul. Gdańskiej 8”.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 1 (ul. Jedności)".

     

 ZawiadomienieowyborzeJednosci.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 1 (ul. Jedności)".


Zapytanie ofertowe - „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Pogodna działki nr 529/65, 529/68, 529/69 obręb Dobiegniew”.

      

 ZalacznikNr1oswietlenie.zip      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

 ZalacznikNr2oswietlenie.zip      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

 ZalacznikNr3oswietlenie.zip      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Projekt umowy

 ZalacznikNr4oswietlenie.zip      Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 ZalacznikNr5oswietlenie.zip      Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego - Projekt budowlany.

 ZalacznikNr6oswietlenie.zip      Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego - Przedmiar robót

 Zapytanieofertoweoswietlenie.pdf      Zapytanie ofertowe - „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Pogodna działki nr 529/65, 529/68, 529/69 obręb Dobiegniew”.


Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji „Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

              

 ZalacznikNr1zapytanieofertoweMuzeum.zip      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

 ZalacznikNr2zapytanieofertoweMuzeum.zip      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

 ZalacznikNr3zapytanieofertoweMuzeum.zip      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 ZalacznikNr4zapytanieofertoweMuzeum.zip      Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - Projekt umowy.

 ZapytanieofertoweMuzeum.pdf      Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji „Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie wraz z zagospodarowaniem terenu”.


Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn. „Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie (ul. Kwiatowa, Piękna, Pogodna, Słoneczna, Norwida) - etap I a

    

 ZalacznikNr1OsiedleMlodych.zip      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

 ZalacznikNr2OsiedleMlodych.zip      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

 ZalacznikNr3OsiedleMlodych.zip      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 ZalacznikNr4OsiedleMlodych.zip      Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - Projekt umowy

 ZapytanieofertoweOsiedleModych.pdf      Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn. „Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie (ul. Kwiatowa, Piękna, Pogodna, Słoneczna, Norwida) - etap I a


« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »