MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >


INFRASTRUKTURALNE PROJEKTY REWITALIZACYJNE
Projekt „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” realizowany jest przez Gminę Dobiegniew w konkursie dotacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Modelowa Rewitalizacja Miast. W ramach projektu gmina przygotowała się do realizacji szeregu rewitalizacyjnych zadań inwestycyjnych opracowując dokumentacje projektowe i planistyczne:
1. Z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej
 1.1 Monitoring miasta - przygotowanie dokumentacji technicznej
 1.2 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Dobiegniew
 1.3 Parki i skwery na terenie miasta (alejki, plac zabaw, oświetlenie, nasadzenia, mała architektura) - przygotowanie dokumentacji technicznej
 1.4 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla ulic: Jedności, Szkolnej, Dembowskiego, Kościuszki, Teatralnej, Parkowej, Kardynała Wyszyńskiego, Krótkiej, Zabytkowej
 1.5 Przebudowa starej remizy strażackiej na Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Tuwima - przygotowanie studium wykonalności, dokumentacji technicznej
 1.6 Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego z przebudową zabytkowego arsenału na Centrum Aktywizacji Lokalnej – wykonanie dokumentacji technicznej
 1.7 Zagospodarowanie Placu pchor. Starca (nawierzchnia, oświetlenie, tereny zielone) - przygotowanie dokumentacji technicznej
2. Z zakresu ochrony środowiska
 2.1 Modernizacja kotłowni miejskich z rozbudową sieci ciepłowniczej miasta - przygotowanie dokumentacji wykonawczej
 2.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z główną przepompownią ścieków (biobloki, stacja zlewna, poletka osadowe, stacja do higienizacji osadów, budynek administracyjny) - przygotowanie dokumentacji pełnobranżowej
 2.3 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
 
W ramach realizacji projektu rewitalizacyjnego w konkursie dotacji Modelowa Rewitalizacja Miast Gmina Dobiegniew przygotowuje się do prowadzenia inwestycji służących lokalnej społeczności, poprawiających byt, upiększających przestrzeń. Projekt „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” przewiduje przygotowanie dokumentacji niezbędnej przy realizacji zadań inwestycyjnych. Opracowywane dokumentacje dotyczą zadań:
1.      Przebudowa starej remizy strażackiej na Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Tuwima
2.      Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z główną przepompownią ścieków w Dobiegniewie
3.      Modernizacja kotłowni osiedlowej przy ul. Szkolnej z rozbudową sieci ciepłowniczej w Dobiegniewie
4.      Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Jedności Robotniczej i Szkolnej
5.      Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Dembowskiego, Kościuszki, Teatralnej i Parkowej
6.      Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Kardynała Wyszyńskiego, Krótkiej i Zabytkowej
7.      Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: Zagospodarowanie placu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego z przebudową zabytkowego arsenału na
         Centrum Aktywizacji Lokalnej


 PlacKardWyszynskiego.jpg

 ProjektParkMiejski.pdf

 ProjektPlacStarca._pdf

 SkwerGdanskaSciegiennego.pdf

 SkwerSienkiewiczaKosciuszki.pdf

 SkwerZwyciestwaSienkiewicza.pdf