MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   > »

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 Ogoszenie.pdf      050220202


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 202001271.pdf      Ogłoszenie


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa  w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 20201272.pdf      Ogłoszenie


Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu 2020

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

 200120203.pdf      Zarządzenie nr 06

 200120204.pdf      Ogłoszenie o naborze kandydatów

 202001201.pdf      Zarządzenie i ogłoszenie


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

 20200103.pdf      ogłoszenie


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

 20191204.pdf      Wykaz nieruchomości

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 340/2 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM DOBIEGNIEW

Burmistrz Dobiegniewa ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy, o numerze ewidencyjnym nr 340/2, położonej w obrębie Dobiegniew, na okres oznaczony tj. do 31.12.2045 roku.

 20191104.pdf      ogłoszenie


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa  w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 20191031.pdf      Ogłoszenie


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się lokal.

 160920191.pdf      ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 324/2 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM RADĘCIN

Burmistrz Dobiegniewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy, o numerze ewidencyjnym nr 324/2, położonej w obrębie Radęcin.

 04102019.pdf      Ogloszenie


« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   > »