MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Webinarium dotyczące klastrów

Webinarium dotyczące klastrów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na warsztaty online pn. „Animacja rozwoju klastrów w województwie lubuskim”.

Termin: 19.03.2021 r., godz. 9:00 - 11:00.
Formuła: online, platforma Teams
http://investinlubuskie.pl/2021/03/02/3601/

Współczesny rynek jest bardzo wymagającą płaszczyzną współpracy dla przedsiębiorcy. Poruszanie się na nim wymaga nie tylko bieżącego i szybkiego dostępu do informacji, czy też znajomości i przewidywalności ruchów partnerów, ale przede wszystkim elastyczności, szybkiego adaptowania się do wciąż zmieniających się warunków prowadzenia biznesu.

Przynależność do klastra może w znaczącym stopniu przyczynić się do rozwoju i podniesienia konkurencyjności danego biznesu:

- szybszy dostęp do informacji istotnych dla rozwoju branży,
- stworzenie wspólnej platformy produktowo-technologicznej,
- lepsze ukształtowanie warunków działania oraz wpływ na politykę
władz regionalnych i lokalnych,
- oddziaływanie na jakość i kierunki kształcenia,
- jednoczenie sił w ekspansji na rynki zagraniczne.

Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk, inspiracji oraz skutecznych narzędzi stymulowania rozwoju klastrów, jako elementu wsparcia rozwoju gospodarczego. Zbudowanie szeroko rozumianego zaufania i relacji opartej na zaufaniu pomiędzy partnerami regionalnymi (firmami, uczelniami oraz jednostkami B+R) ma pozytywny wpływ na konkurencyjność i jakość życia.
Na przykładzie Krajowego Klastra Kluczowego INTERIZON – pokażemy praktyczne aspekty skutecznego zarządzania Regionalnym i Krajowym Klastrem Kluczowym, który również pełni rolę Lidera Inteligentnej Specjalizacji: Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod adresem: innowacje@lubuskie.pl

Zgłoszenia do udziału w warsztatach prosimy przesyłać do 17 marca br.
Liczba miejsc jest ograniczona! Link zostanie przesłany tylko zarejestrowanym uczestnikom.