MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

DANE KONTAKTOWE URZĘDU

URZĄD MIEJSKI W DOBIEGNIEWIE
ul. Obrońców Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

tel. 95 76 11 001, fax 95 76 11 041
e-mail: urzad@dobiegniew.pl 


Bank PKO BP S.A. II 0/Gorzów Wlkp.
Rachunek podstawowy nr: 63 1020 1967 0000 8902 0006 0483


      
  GODZINY PRACY URZĘDU
   poniedziałek: 7.30 – 17.00
  
wtorek - czwartek: 7.30 – 15.30
     piątek: 7.30
– 14.00       

BURMISTRZ PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00


Wykaz danych kontaktowych do pracowników urzędu


 
 
WYKAZ STANOWISK PRACY
I DANYCH KONTAKTOWYCH PRACOWNIKÓW
URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBIEGNIEWIE
Lp. Nazwa stanowiska/referatu Imię i nazwisko Adres e-mail Nr telefonu Nr pok.
bezpośredni wew.
KIEROWNICTWO URZĘDU    
 1.   Burmistrz Dobiegniewa   Sylwia Łaźniewska  burmistrz@dobiegniew.pl
 s.lazniewska@dobiegniew.pl
95 76 11 001 - 205
 2.   Sekretarz   Grażyna Gradowska  g.gradowska@dobiegniew.pl 206
 3.   Skarbnik   Dorota Kopytek  skarbnik@dobiegniew.pl
 d.kopytek@dobiegniew.pl
207
   Referat Organizacyjny    
 1.  Zastępca Kierownika Referatu,
 Kadry
  Anna Wieczór  kadry@dobiegniew.pl 95 74 88 152 112 210
 2.      Sprawy organizacyjne,
 obsługa interesanta
  Joanna Rybacka  j.rybacka@dobiegniew.pl 95 74 88 161 121 107
 3.  Sekretariat   Katarzyna  Górniacka  k.gorniacka@dobiegniew.pl 95 76 11 001 - 208
 4.  Informatyk   Daniel Drożdż   - 95 74 88 162 132 211
   Referat Finansowo-Podatkowy    
 1.  Zastępca Skarbnika,
 księgowość budżetowa
  Agnieszka Misiec  a.misiec@dobiegniew.pl 95 74 88 151 111 101
 2.  Księgowość budżetowa   Katarzyna Kamińska  k.kaminska@dobiegniew.pl 95 74 88 153 113 101
 3.  Księgowość podatkowa i windykacja   Ewelina Czernicka  e.czernicka@dobiegniew.pl 95 74 88 154 114 102
 4.  Wymiar podatków   Mirella Pierzakowska  m.pierzakowska@dobiegniew.pl 95 74 88 155 115 102
 5.  Wymiar podatków   Jan Pajdowski  podatki@dobiegniew.pl 95 74 88 155 115 102
 6.  Kasa   Aneta Zajączkowska  a.zajaczkowska@dobiegniew.pl 95 74 88 164 130 103
   Referat Spraw Komunalno-Gospodarczych    
 1.   Kierownik Referatu  Jerzy Hatała  j.hatala@dobiegniew.pl 95 74 88 145 105 202
 2.  Zastępca kierownika,
 zamówienia publiczne
 Daniel Domagała  d.domagala@dobiegniew.pl 95 74 88 146 106 203
 3.  Inwestycje gminne,
 zamówienia publiczne
 Jerzy Mudrow  inwestycje@dobiegniew.pl 95 74 88 146 106 203
 4.  Gospodarka nieruchomościami  Barbara Szewczyńska  b.szewczynska@dobiegniew.pl 95 74 88 156 116 201
 5.  Planowanie przestrzenne  Alicja Król  a.krol@dobiegniew.pl 95 74 88 156 116 201
 6.  Drogownictwo, energetyka,
 spr. mieszkaniowe
 Magdalena Biegańska  m.bieganska@dobiegniew.pl 95 74 88 157 117 209
 7.  Ochrona środowiska  Małgorzata Kuzioła  m.kuziola@dobiegniew.pl 95 74 88 157 117 209
   Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji    
 1.  Kierownik Referatu   Marcin Pawłowski  m.pawlowski@dobiegniew.pl 95 76 11 541 - -
 2.  Kultura fizyczna, sport,
 turystyka i rekreacja
  Sylwester Putek  cup@dobiegniew.pl 95 76 11 541 - -
 3.  Kultura fizyczna, sport,
 turystyka i rekreacja
  Jakub Ryżyk  dobiegniew-cup@neostrada.pl 95 76 11 541 - -
 4.  -   -  - - - -
 5.  Muzeum, ochrona zabytków   Irena Zmaczyńska  muzeum@dobiegniew.pl 95 74 88 166 126 110
 6.  Muzeum, ochrona zabytków   Marta Jaskólska  m.jaskolska@dobiegniew.pl 95 74 88 166 126 110
 7.  Biblioteka   Grażyna Kos  bp.dobiegniew@onet.eu 95 76 11 338 - -
   Referat Funduszy Europejskich, Promocji i Współpracy Zagranicznej    
 1.   Kierownik Referatu   Andrzej Kuczyński  a.kuczynski@dobiegniew.pl 95 74 88 165 125 105
 2.  Fundusze europejskie, promocja,
 współpraca zagraniczna
 Elżbieta Ratajczak  e.ratajczak@dobiegniew.pl 95 74 88 165 125 105
 3.  Fundusze europejskie,
 współpraca zagraniczna
 Grzegorz Gumiński  urzad@dobiegniew.pl 95 74 88 165 125 105
   Samodzielne stanowiska    
 1.    Urząd Stanu Cywilnego   Izabela Pacana  usc@dobiegniew.pl 95 74 88 162 122 6
 2.  Ewidencja ludności,
  dowody osobiste
  Barbara Wlaźlik  elud@dobiegniew.pl 95 74 88 159 119 104
 3.  Sprawy społeczne,
 archiwum zakładowe
  Galina Zygadło  g.zygadlo@dobiegniew.pl 95 74 88 160 120 212
 4.  Obsługa Rady Miejskiej
 i samorządu mieszkańców
  Kamila Putek  rada@dobiegniew.pl 605 215 074 - -
 5.  Pion ochrony, spraw obronnych,
 OC i zarządzania kryzysowego
  Hubert Kowalski  oc@dobiegniew.pl 95 74 88 158 118 213
 6.  Strefa przemysłowa, rozwój
 gospodarczy, przewóz pasażerski,
 rolnictwo, rozwój obszarów
 wiejskich
  Kazimierz Kisiel  k.kisiel@dobiegniew.pl 95 74 88 149 109 109