MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Kontakt

Kadra zarządzająca projektem „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć”,
realizowanym w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast:
 
Kierownik projektu Sylwia Łaźniewska, tel. 95 7488148, 508990327, e-mail
s.lazniewska@dobiegniew.pl

Koordynator Grażyna Gradowska, tel. 95 7488150, 607624370, e-mail g.gradowska@dobiegniew.pl

Asystent finansowy Dorota Kopytek, tel. 95 7488153, e-mail d.kopytek@dobiegniew.pl

Specjalista Grażyna Aleksandrowicz, tel. 95 7488146, e-mail inwestycje@dobiegniew.pl