MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

SPOTKANIE KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Spotkanie konsultacyjne poświęcone analizie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobiegniew do 2023 roku miało miejsce dnia 20 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie. W spotkaniu brali udział radni Rady Miejskiej, członkowie Zespołu Rewitalizacji i kadry zarządzającej projektem „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć”. Zastępca Burmistrza Sylwia Łaźniewska zapoznała zebranych z zapisami projektu programu, wysłuchała opinii na temat zapisów. W dyskusji uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań i przedstawiania uwag i propozycji ewentualnych zmian.
G. Gradowska