MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z MIESZKAŃCAMI I RADĄ OSIEDLA

Dnia 24 października 2017 r. Kierownik projektu „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” Sylwia Łaźniewska oraz koordynator projektu Grażyna Gradowska uczestniczyły w spotkaniu z mieszkańcami Dobiegniewa i Radą Osiedla. Omówiono założenia rewitalizacyjne, plany i rozwiązania proponowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji, którego projekt powstał przy udziale interesariuszy.
G.Gradowska