MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ

Aula Gminnego Zespołu Szkół była miejscem spotkania z młodzieżą Gminy Dobiegniew. Spotkanie odbyło się 19.10.2017 r. Tematem była rewitalizacja Dobiegniewa. Młodzież wysłuchała prezentacji nt misji, wizji i założeń rewitalizacyjnych przedstawionej przez Grażynę Gradowską koordynatora projektu „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć”. Dalsza część spotkania to dyskusja prowadzona przez Zastępcę Burmistrza Sylwię Łaźniewską kierownika projektu. W dyskusji poruszano tak istotne tematy jak:
-przedsięwzięcia rewitalizacyjne skierowane do młodzieży,
- ochrona środowiska naturalnego, segregacja odpadów, wywóz śmieci w miejsca do tego przeznaczone, dbając o nasze otoczenie.