MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

SPOTKANIE BADAWCZE Z PRZEDSIĘBIORCAMI DOBIEGNIEWA

24 lutego 2017 r. odbyło się spotkania badawcze z przedsiębiorcami Gminy Dobiegniew. Spotkanie odbywające się w sali obrad Urzędu Miejskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zastępca Burmistrza Sylwia Łaźniewska zapoznała zebranych z procesem rewitalizacji oraz projektem „Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć” realizowanym przez Gminę Dobiegniew w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju „Modelowa Rewitalizacja Miast”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Proces rewitalizacji to zadanie długofalowe, wymagające dobrego przygotowania. Kierunki i przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte będą w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Właśnie rozpoczynają się prace związane z redagowaniem dokumentu. Spotkania badawcze i konsultacje pozwalają na jak najlepsze przygotowanie LPR. Na spotkaniu Zastępca Burmistrza zwracała się z prośbą o przekazywanie swoich uwag, opinii, problemów i propozycji rozwiązań dotyczących Dobiegniewa i kierunków jego rozwoju. Wszyscy uczestnicy otrzymali ankiety z prośbą o wypełnienie.
 
Koordynator projektu
Grażyna Gradowska