MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

SPOTKANIE KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z MIESZKAŃCAMI I RADĄ OSIEDLA


SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ


SPOTKANIE KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI


SPOTKANIE BADAWCZE Z PRZEDSIĘBIORCAMI DOBIEGNIEWA