MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   > »

Informacje dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 17 września 2020 roku.

W załączeniu komunikaty i decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotyczące jakości wody z  wodociągu publicznego Radęcin i Wołogoszcz

 220920201r.pdf      decyzja Radęcin.pdf

 220920202r.pdf      decyzja umarzająca Radęcin.pdf

 220920203r.pdf      komunikat Wołogoszcz.pdf

 220920204r.pdf      decyzja Wołogoszcz .pdf

 22092020r.pdf      komunikat Radęcin.pdf


obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 01.07.2020

W załączeniu obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.7.2019.MA.17 z dnia 01.07.2020 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. rozbudowa magazynowa w zakresie utwardzenia nawierzchni o powierzchni do 10 000 m2 (1 ha) z przeznaczeniem na magazyn otwarty oraz drogi dojazdowe i place manewrowe oraz rozbiórki i odbudowy zabudowań z zachowaniem istniejących wymiarów i kształtów na terenie działek nr ewid. 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7 i 138/13, obręb ewid. 0018 Słonów, w miejscowości Słonów, gmina Dobiegniew.

 202007021.pdf      Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa


Wytyczne dla placów zabaw

Informacja dotycząca wytycznych przeciwepidemicznych dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce podana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku z dnia 17 czerwca 2020 roku.

 17062020r.pdf      wytyczne dla placów zabaw-1 pdf


Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29.05.2020

W załączeniu obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.1.2020.MA.11 z dnia 29.05.2020 r. – podanie do publicznej wiadomości informacji o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej „Mierzęcin” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na terenie części działki (do 2 ha) nr ewid. 238, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew

 020620201.pdf      Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa


Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 04.03.2020 roku

W załączeniu oceny i komunikaty PPIS w Drezdenku dotyczące jakości wody.

 03042020r6.pdf      Chomętowo komunikat.pdf

 04032020r.pdf      Mierzęcin komunikat 04.03.2020.pdf

 04032020r1.pdf      Mierzęcin OJW 04.03.2020r. pdf

 04032020r2.pdf      Dobiegniew komunikat .pdf

 04032020r3.pdf      Dobiegniew OJW.pdf

 04032020r4.pdf      Wołogoszcz komunikat.pdf

 04032020r5.pdf      Wołogoszcz OJW.pdf

 04032020r7.pdf      Chomętowo OJW.pdf

 04032020r8.pdf      Słonów komunikat.pdf

 04032020r9.pdf      Słonów OJW.pdf


Informacja dotycząca rocznej okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 14.02.2020 roku

W załączeniu informacja od PSSE w Drezdenku dotycząca rocznej okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 14.02.2020 roku 

 14022020r.pdf      ROJW wod. publ.Chomętowo.pdf

 14022020r1.pdf      ROJW wod.publ.Ługi.pdf

 14022020r2.pdf      ROJW wod.publ. Wołogoszcz.pdf

 14022020r3.pdf      ROJW wod. publ. Radęcin

 14022020r4.pdf      ROJW wod. publ. Podlesiec.pdf

 14022020r5.pdf      ROJW wod.publ. Słowin.pdf

 14022020r6.pdf      ROJW wod. publ. Słonów.pdf

 14022020r7.pdf      ROJW wod. publ. Dobiegniew.pdf

 14022020r8.pdf      ROJW wod. publ. Mierzęcin.pdf


Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz z dnia 30.01.2020 roku

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wołogoszcz - Komunikat oraz Decyzja Nr HK.44.443.4.18D/01/2020 z dnia 30.01.2020 r.

 310120201r.pdf      Decyzja Wołogoszcz.pdf

 31012020r.pdf      Komunikat Wołogoszcz.pdf


Informacja dotycząca przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów z dnia 30.01.2020 roku

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Słonów  - Komunikat oraz Decyzja HK.44.443.4.12D/01/2020 z 30.01.2020 r.

 310120202r.pdf      Komunikat Słonów.pdf

 310120203r.pdf      Decyzja Słonów.pdf


Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin z dnia 19.11.2019 roku

W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca przekroczeń wskaźników fizykochemicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin.

 19112019r.pdf      komunikat Mierzęcin

 19112019r1.pdf      decyzja Mierzęcin

 19112019r2.pdf      pismo Mierzęcin


Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo z dnia 19.11.2019 roku

W załączeniu informacja PPIS w  Drezdenku dotycząca przekroczeń wskaźników fizykochemicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Chometowo

 19112019r6.pdf      komunikat Chomętowo

 19112019r7.pdf      decyzja Chomętowo

 19112019r8.pdf      pismo Chomętowo


   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   > »