MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Jednostki budżetowe gminy Dobiegniew

Rejestr Jednostek Organizacyjnych Gminy Dobiegniew
Lp. Nazwa jednostki Adres Data utworzenia Akt o utworzeniu Forma gospodarki finansowej Organizacja rachunkowości
1. Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobiegniewie
ul. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew
22.06.1993 Uchwała RM nr XXX/217/93 jednostka budżetowa samodzielna
2. Centrum Usług Współnych w Dobiegniewie (CUW) ul. Gdańska 8
66-520 Dobiegniew
01.04.2019 Uchwała Nr V/37/19                                    Rady Miejskiej w Dobiegniewie                z dnia 04 marca 2019 roku jednostka budżetowa samodzielna
3. Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie ul. Gdańska 8
66-520 Dobiegniew
22.12.1992 Uchwała RM nr XXVII/179/92 jednostka budżetowa prowadzona przez CUW
4. Przedszkole Baśniowa Kraina
w Dobiegniewie
ul.  Mickiewicza 9
66-520 Dobiegniew
01.09.1984 Orzeczenie Organizacji Przedszkola wydane 30.08.1984 r. przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Gorzowie Wlkp. jednostka budżetowa prowadzona przez CUW
5. Centrum Integracji Społecznej
w Dobiegniewie
ul. Dembowskiego 1
66-520 Dobiegniew
01.03.2011 Uchwała Nr VII/34/11                                   Rady Miejskiej w Dobiegniewie                 z  dnia 24 lutego 2011 roku samorządowy zakład budżetowy samodzielna