MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

ekspert Ministerstwa Rozwoju

 
Jarosław Ogrodowskiekspert w zakresie partycypacji społecznej i rewitalizacji. 

W ostatnich latach prowadził lub współprowadził wiele procesów partycypacyjnych, takich jak projekt "Nasz Księży Młyn" realizowany z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami czy "Budżet Obywatelski dla Łodzi", gdzie w ramach akcji edukacyjno-informacyjno-promocyjnej prowadzonej przez Fundację Normalne Miasto Fenomen i Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie był odpowiedzialny za organizowanie spotkań z mieszkańcami, przeprowadzanie ich oraz prowadzenie specjalnego doradztwa dla mieszkańców. 
W latach 2014-15 pracował w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Urzędzie Miasta Łodzi, gdzie współprowadził Projekt Pilotażowy w zakresie rewitalizacji realizowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz uczestniczył w pracach nad Założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Łodzi.
Od listopada 2015 był osobą odpowiedzialną za prowadzenie szkoleń i opiekę merytoryczną nad miastami-uczestnikami konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast prowadzonego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez Instytut Rozwoju Miast. Od marca 2016 pracownik Instytutu Rozwoju Miast.