MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »

Środki ochrony osobistej dla placówek oświatowych

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przekazał 45 tysięcy maseczek i 1500 litrów płynu do dezynfekcji z przeznaczeniem dla szkół i przedszkoli w naszym powiecie...

Informcja Burmistrza Dobiegniewa

Nawiązując do artykułu, jaki ukazał się na łamach gazety bezpłatnej naszemiastopl pt.: „Biogazowania, czyli szansa na zieloną energię w Dobiegniewie”, ponownie informuję, że Rada Miejska w Dobiegniewie zdecydowała...

Informacja dotycząca rezultatów zadania

Urząd Miejski w Dobiegniewie informuje, że Gmina Dobiegniew otrzymała w 2020 roku dofinansowanie do zadania polegającego na utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew w wysokości 42.086,35 zł w formie dotacji na cele bieżące stanowiące ...

Wspieraj seniora

Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia, pn: „Wspieraj Seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii ...

Poradnik pacjenta

KOMUNIKAT BURMISTRZA DOBIEGNIEWA Z DNIA 23.10.2020

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym (23.10.2020r.) Premier RP Mateusz Morawiecki ogłosił kolejne zasady bezpieczeństwa, mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zgodnie z którymi od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy...

Koronawirus - aktualne informacje i zalecenia

Szanowni Państwo, w związku z gwałtownym nasileniem epidemii koronawirusa w Polsce rząd zdecydował o wprowadzeniu nowych obostrzeń. Poinformował o nich premier Mateusz Morawiecki.

Zakończenie prac nad jeziorem Wielgie i Łęczynie

Fundusze unijne na ekologię i ochronę środowiska to dzisiaj bardzo aktualny temat. Wiele się mówi o przyszłości i kolejnych perspektywach na wielkie pieniądze. Tymczasem Gmina Dobiegniew o ochronie środowiska w połączeniu z rozwojem turystycznym i dbałością o cenne siedliska przyrodnicze pomyślała już dzisiaj.

ZŁOTE GODY W GMINIE DOBIEGNIEW

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się w piątek 2 października 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie RLGD Pojezierze Dobiegniewskie

 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

 202010121.docx      Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie

« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »