MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

możliwość składania wniosków


 


Szanowni Państwo,
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.
 
Termin składania wniosków: od 04 maja 2021 roku do 18 maja 2021 roku.
 
Szczegółowy tekst ogłoszenia wraz ze wskaźnikami do zrealizowania oraz załącznikami znajduje się na stronie RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie":
 
http://www.pojezierzedobiegniewskie.org/item/400-rlgd-pojezierze-dobiegniewskie-oglasza-nabor-nr-1-2021-wnioskow-o-dofinansowanie-na-operacje-w-ramach-priorytetu-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-zawartego-w-programie-operacyjnym-rybactwo-i-morze-na-lata-2014-2020
 


 15042021.docx      informacja o naborze

 150420211.docx      Ogłoszenie