MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

VII Polski Kongres Przedsiębiorczości

Gmina Dobiegniew została wyróżniona nagrodą „Ekostrateg 2019” za realizację projektów inwestycyjnych z poszanowaniem walorów środowiskowych. Jednym  z celów konkursu było wskazanie instytucji publicznych, które szczególnie dbają  o ochronę środowiska, zwłaszcza poprzez innowacyjne podejście i ekologiczne rozwiązania stosowane w obszarze swojej działalności.
 
Gmina Dobiegniew to niewątpliwie obszar o wysokich walorach przyrodniczych. Od ponad 6 lat gmina stara się efektywnie wykorzystać potencjał przyrodniczy z poszanowaniem środowiska naturalnego. Gmina może się poszczycić nowoczesną infrastrukturą wypoczynkową, dostosowaną do wzrastających wymagań odwiedzających coraz liczniej turystów. Przy realizacji projektu współfinansowanego z UE  szczególną uwagę położono na ukierunkowanie ruchu turystycznego ze względu na uwarunkowania środowiskowe. Dziś gmina posiada atrakcyjne kompleksy kempingowe położone w bezpośrednim sąsiedztwie dobiegniewskich jezior, zrewitalizowane szlaki turystyczne, wieże widokowe i urokliwe plaże. Dla turystów zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem organizowane są spływy kajakowe na jednym z najpiękniejszych szlaków wodnych w Polsce, na rzece Drawie. Zaplanowane działania mają charakter wieloletni i w przyszłości będą realizowane nowe zadania dotyczące obszaru turystyki i ochrony środowiska.
 
Obecnie realizowany jest kolejny etap zagospodarowania turystycznego gminy mający na celu ochronę siedlisk rzecznych i łęgowych w obszarze Drawy w ramach projektu pn. „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga – etap II”. Projekt o wartości 10,6 mln zł finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W ramach zadania powstają nowe pomosty, miejsca biwakowania i wodowania kajaków, ścieżki i elementy edukacji przyrodniczej oraz cały pakiet multimedialny tj. przewodniki elektroniczne, infokioski z ofertą turystyczną, oznakowanie atrakcji przyrodniczych kodami dla telefonów komórkowych. Modernizowany szlak kajakowy na rzece Mierzęcka Struga liczy około 40 km i jest ciekawą propozycją na spędzenie wolnego czasu. Jego największą atrakcją są cztery niezwykle piękne jeziora, połączone przesmykami i niewielkimi rzeczkami: Osiek, Wielgie, Lipie i Słowa, których całkowita wielkość powierzchni wodnej to ponad 900 ha.
 
Kolejnym krokiem do zwiększenia troski o środowisko jest m.in. rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni przydomowych, modernizację ujęcia wody w Podleścu, przebudowę ujęcia wody w Wołogoszczy wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Niwy.
 Planowane są także inwestycje w energetykę odnawialną, ograniczenie niskiej emisji i zmianę źródeł ciepła na proekologiczne. – "To ważna kwestia nie tylko dla turystów, ale i dla naszych dzieci, bo przecież to, jak zadbamy o naszą ziemię dzisiaj ma skutki dla przyszłych pokoleń" – mówi Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska.
Podejmowane działania stanowią odpowiedź na postawione przed laty pytanie: Czy na dbaniu o środowisko i ochronie przyrody można rozwijać infrastrukturę gminną i zamiast wielkiego przemysłu postawić na ekologię i bliski kontakt z naturą? Dziś już wiadomo że tak, z każdym rokiem zadowolonych turystów przybywa.