MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Nowe inwestycje związane z ochroną środowiska

Kolejna perspektywa środków unijnych zaczyna funkcjonować już na poziomie realizacji. Dotychczasowe konkursy zaowocowały pierwszymi rozstrzygnięciami a kolejne inwestycje pojawiają się na mapie Polski. Jedną z nich jest drugi etap zagospodarowania turystycznego Gminy Dobiegniew. To duży zaszczyt , że nasz samorząd znalazł się w gronie pierwszych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w działaniu 2.4 ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. W ramach działania finansowane są projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000.
W dniu 3 kwietnia br. w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie Burmistrz Dobiegniewa Leszek Waloch podpisał umowę na realizację projektu pn: „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga – etap II ”, którego celem jest rozbudowa bazy pobytowej wzdłuż szlaku wodnego kiedyś nazwanego Lubuskimi Mazurami. Inwestycja realizowana będzie pod okiem ekspertów środowiskowych z poszanowaniem rygorystycznych założeń dotyczących ochrony cennych ekosystemów rzecznych i nadrzecznych. Całkowita wartość projektu to 4,2 mln zł, poziom dofinansowania 85% a okres realizacji określono na lata 2017-2018. W ramach projektu zaplanowano stworzenie, uatrakcyjnienie i promowanie alternatywnego szlaku kajakowego dla spływów organizowanych rzeką Drawą, których część przebiega w obszarze Drawieńskiego Parku Narodowego.  Już pod koniec przyszłego roku w ramach inwestycji zostanie dobudowana ścieżka nad jeziorem w Dobiegniewie, nowoczesna przystań kajakowa w centrum miasta (przy wypływie Mierzęckiej Strugi z jeziora Wielgie), dodatkowe pomosty i miejsca widokowe, slipy do wodowania kajaków oraz niewielkie molo. We współpracy z Nadleśnictwem Głusko powstanie przystań wodna wraz z małą infrastrukturą biwakową w miejscowości Łęczyn.
Dużym zmianom zostanie poddana plaża nad jeziorem Osiek. W latach 2013-2015 w tym miejscu dokonano inwestycji w podstawową infrastrukturę turystyczną, zmodernizowano otoczenie, powstało pole biwakowe i miejsca parkingowe. Obecnie w zakres prac obejmujących rozbudowę infrastruktury nad j. Osiek wchodzi: poszerzenie odcinka plaży wzdłuż jej wschodniej części, przy zachowaniu jej trawiastego charakteru. W trakcie realizacji przewidziano maksymalne zachowanie istniejących drzew. Budowa ścieżek i małej infrastruktury (ławki kosze na śmieci, stojaki na rowery). Zapanowano rozbudowę  oświetlenia terenu i wybudowanie nowego pomostu o konstrukcji drewnianej z jednostronną balustradą i zejściami drabinkowymi do wody, o długości całkowitej 200 m, w kształcie litery L. Budowę wiaty rekreacyjno-magazynowej wzdłuż zachodniej granicy działki służącej do przechowywania kajaków i sprzętu wodnego, oraz do swobodnego wykorzystania przez osoby uczestniczące w spływach kajakowych. W bezpośrednim sąsiedztwie zaplanowano pomost widokowy w kształcie kwadratu, zadaszony z możliwością przycumowania i spuszczenia na wodę kajaków (slip pływający). Istniejące pole biwakowe uzupełnione zostanie o wiatę umożliwiająca przygotowanie posiłków i rekreację.
W ramach projektu zaplanowano szereg działań mających na celu jak najlepsze rozpowszechnianie informacji o jego efektach. Podjęte działania promocyjne umożliwią zapoznanie turystów z różnorodną ofertą dostępną w miejscach wypoczynku, zasobami przyrodniczymi i sposobem zachowania się w środowisku w sposób nie ingerujący w stan ekosystemów. Po raz pierwszy zostanie opracowany przewodnik multimedialny, dedykowana strona internetowa oraz aplikacja na telefon umożliwiająca lokalizację trasy podróży w czasie rzeczywistym, czytniki kodów QR i wiele więcej.


 koncepcjaZKwDobiegniewie.jpg      wizualizacja