MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2 3 4 5 6   > »

SPOTKANIE KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI


Zaproszenie-konsultacje projektu Projektinfr.docx      Projekt infrastrukturalny

 Projektspol.docx      Projekt społeczny

WARSZTATY „ROLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W REWITALIZACJI”

WIZYTA STUDYJNA WE WROCŁAWIU

KONFERENCJA „REWITALIZACJA W MAŁYCH MIASTACH”


debata społeczna
 jaknaprawiwsplniemiasto.pptx      prezentacja

Debata społeczna


SPOTKANIE ZESPOŁU REWITALIZACJI


NA ZJEŹDZIE LAR O REWITALIZACJI DOBIEGNIEWA


KONKURS MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

« <  1 2 3 4 5 6   > »