MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

WIZYTA STUDYJNA W BIRMINGHAM /WIELKA BRYTANIA/

W dniach 24-28 września 2019 roku Sekretarz Gminy Grażyna Gradowska uczestniczyła w wizycie studyjnej w mieście Birmingham w Wielkiej Brytanii. Wizyta studyjna organizowana była przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów wspólnie z  Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Tematem wizyty było monitorowanie realizacji strategii rozwoju miasta w wymiarze przestrzennym, a przede wszystkim działań rewitalizacyjnych.

Wizyta studyjna to szereg warsztatów, spotkań i spacerów badawczych:

 • Spotkanie z przedstawicielami UGC (Urban Growth Company) Solihull oraz Solihull Council w biurze UGC Solihull, Diamond House, znajdującym się na terenie Portu Lotniczego Birmingham:

 • Rewitalizacja i rozwój w Solihull (UK Central) oraz podejście planistyczne Combined Authority

 • Przebudowa węzła transportowego Birmingham International Station, wpływ szybkiej kolei HS2 i inne powiązane projekty w The Hub 

 • Spotkanie z przedstawicielami Rady Miasta Birmingham (Birmingham City Council):

 • Rola zespołu ds. Projektowania Miejskiego i Konserwacji, strategiczne inwestycje wg City Design Guide, zaangażowanie interesariuszy – Kierownik ds. Projektowania Miejskiego w ramach Inclusive Growth Directorate, BCC

 • Planowanie w jednostkach sąsiedzkich (neighborhood planning), angażowanie społeczności, usługi kulturalne – przedstawiciel działu Cultural Development, BCC: rewitalizacja miasta i kreatywne konsultacje

 • West Midlands Growth Company – regionalne podejście do inwestycji i rozwoju /spotkania i prezentacje w sali Polish Millennium House:

  • “Pracując razem w osiedlach Birmingham” – kierownik działu / Head of Service – Neighbourhood Development and Support Unit (NDSU)

  • Spotkanie z Radną, Kierownik Planowania i doradcą Gabinetu ds. lokalnych

 • Spotkanie z przedstawicielami Birmingham City Council odpowiedzialnymi za planowanie przestrzenne i rewitalizację (Department of Planning and Regeneration).

Tematy spotkania: 

 • Zrozumienie planu Birmingham na zagospodarowanie przestrzenne i rozwój,

 • Polityki planistyczne zawarte w Birmingham Development Plan,

 • Big City Plan (‘master plan’ dotyczący rozwoju Centrum Miasta w 20-letniej perspektywie).

 • Spacer po centrum miasta - najważniejsze obszary rewitalizacji i tereny inwestycyjne

 • Spotkanie w siedzibie firmy Argent dotyczące terenu rozwojowo-inwestycyjnego Paradise oraz roli partnerstwa publiczno-prywatnego

 • Spacer po Dzielnicy Jubilerskiej (Jewellery Quarter) i dyskusja: wspieranie rozwoju i ochrona dziedzictwa. Spotkanie z przedstawicielami  Jewellery Quarter Business Partnership.

 • Spotkania z przedstawicielami instytucji z Birmingham:

 • Planning For Real – narzędzie planowania na szczeblu lokalnym – kierownik jednostki Planning for Real Unit NRCCE

 • ‘Inclusive Growth’ – wzrost z włączeniem wszystkich grup społecznych oraz rynek zatrudnienia – projekt Use It! – przedstawiciel Birmingham City Council

 • Spotkanie z kierownikiem działu Cultural Development, Birmingham City Council w Bibliotece Birmingham

 • miejsce kultury w procesie rewitalizacji, m.in. lokalne inicjatywy kulturalne (Local Arts Form), Spotkanie z kierownikiem działu Cultural Development, Birmingham City Council 

 • prezentacja organizacji artystów Friction Arts.

 •  

Wizyta studyjna to okazja poznania rozwiązań wdrażanych w innych krajach i miastach. To wymiana doświadczeń i nieocenione źródło informacji i wiedzy rewitalizacyjnej.


Grażyna Gradowska 

Sekretarz Gminy