MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

DOBIEGNIEW GOŚCIŁ STAŻYSTÓW Z MOŁDAWII

W dniach 01-06 lipca 2019 roku gościliśmy w Dobiegniewie 4-osobową grupę stażystów z Mołdawii w ramach projektu „Wsparcie administracji mołdawskiej  w Implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii 2016-2020 w obszarze polityki miejskiej i rozwoju obszarów miejskich”. Program wizyty był bardzo bogaty. Goście z Mołdawii zapoznali się z działaniami w zakresie rewitalizacji realizowanymi przez dobiegniewski samorząd. Już zrealizowane przedsięwzięcia oraz plany na przyszłość określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji stażyści poznali w czasie spotkania z Burmistrzem Dobiegniewa Sylwią Łaźniewską i Sekretarzem Gminy Grażyną Gradowską w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie oraz na spacerze badawczym po obszarze rewitalizacji. 

Program stażu obejmował też spotkanie w Centrum Integracji Społecznej, gdzie Kierownik CIS Magdalena Szyszko-Graban zapoznała stażystów z działalnością CIS na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizacją projektów ukierunkowanych na reintegrację społeczno-zawodową uczestników.

Kolejnym punktem było zwiedzanie Muzeum Woldenberczyków /prezentacja pamiątek zgromadzonych po byłych jeńcach Oflagu IIC, prezentacja projektu uzupełniającego ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Dobiegniew do 2023 roku w zakresie przebudowy i rozbudowy muzeum/.

Przedstawiciele Mołdawii uczestniczyli też w wizycie studyjnej po Gminie Dobiegniew. Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kowalczyk i Sekretarz Gminy Grażyna Gradowska zapoznali gości z jednym z głównych kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju gminy /określonego w Strategii Rozwoju Gminy Dobiegniew na lata 2018-2028/, tj. rozwojem turystyki i realizowanym projektem turystycznym. Mołdawska delegacja wizytowała też (na własną prośbę) schronisko dla zwierząt Młodolino, poznając sposoby ograniczania problemu bezdomności zwierząt.

W ostatnim dniu zajęć merytorycznych (w piątek 5 lipca) stażystów gościło Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie, gdzie Dyrektor Szczepan Słomczyński mówił o działalności SWMP na rzecz przedsiębiorców lokalnych, omówił projekty na rzecz wsparcia rozwoju przedsiębiorczości. Goście mieli też okazję zapoznać się z działalnością powstałych przy wsparciu SWMP spółdzielni socjalnych.

Tego samego dnia odbyło się spotkanie podsumowujące wizytę w Dobiegniewie przedstawicieli mołdawskiej administracji. Oprócz 4-osobowej delegacji goszczącej w Dobiegniewie od poniedziałku, w spotkaniu brali udział: przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Burmistrz Dobiegniewa i Sekretarz Gminy. 


Pobyt gości z Mołdawii w Dobiegniewie zbiegł się z terminem XXV Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej Dobiegniew Cup 2019. Była to świetna okazja do zaprezentowania turnieju i jego 25-letniej historii. Wierzymy, że na przyszłorocznym turnieju gościć będziemy drużynę z Mołdawii. Serdecznie zapraszamy.


Koordynator projektu 

Grażyna Gradowska